Moje důvody pro studium na KISKu nebyly stejné jako u dvacetiletých studentů. Nezačala jsem zde studovat kvůli budoucímu uplatnění.

Do studia jsem se pustila, protože  jsem při přechodu z offline do online vzdělávání cítila, že mi něco podstatného uniká. Na KISK jsem přišla, abych byla v obraze. Aby mi neuteklo nic podstatného.

Byla jsem orientovaná na technologie ve vzdělávání, EdTech a podle toho si zvolila profilaci. Zároveň jsem byla otevřená tématu informací, informační vědy a vlastně i knihovnictví.

Chtěla jsem se věnovat EdTechu a k informacím se přiblížit z pozice filosofie, která je pro mě snáz uchopitelná než společenské vědy. Chtěla jsem si dobře osvojit  designové metody a co nejvíce vše naučené uvádět do praxe prostřednictvím konferencí, projektů a dalších příležitostí.

To byl můj plán. Zpětně mohu říci, že si krom všeho uvedeného mezi řádky odnáším nečekaně ještě něco navíc. Novou profesní identitu learning designerky a informační vědkyně.

Velký podíl na tom mají předměty Učící se společnost a Informační věda. Důležitými milníky byly rovněž předměty Laboratoř vzdělávacích technologií, Informační systémy ve vzdělávání a Informační věda: čtenářský přehled.

Významným milníkem studia pro mě bylo psaní diplomové práce. Ani ne tolik tématem jako způsobem vedení. Osvojila jsem si, doufám, principy výzkumu informační vědy.

Aniž bych to plánovala, po roce a půl na KISKu jsem začala pracovat v Oddělení digitalizace ve vzdělávání na Národním pedagogickém institutu ČR. Díky nové práci můžu velkou část studia rovnou aplikovat v praxi.

Trochu mě mrzí, že jsem se více nevěnovala filosofii informace. Tématu se chci více věnovat po ukončení studia.

Níže uvádím trajektorii svého studia. Začínala jsem v celoživotním vzdělávání, teprve po roce jsem přestoupila na navazující magisterské studium. Předměty z CŽV jsem si nechala uznat jako již absolvované:

 

JARO 2021 – CŽV

Učící se společnost

Design vzdělávacího procesu

 

PODZIM 2021 – CŽV

Vzdělávací technologie

Pedagogická psychologie pro informační specialisty

 

JARO 2022 – nMgr.

Informační chování

Angličtina pro informační studia a knihovnictví

Terénní projekt

Účast na konferencích

Filosofie informace

Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie

Kreativní práce s informacemi

 

PODZIM 2022 – nMgr.

Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Informační vědy

Literatura, knihovní procesy a trh

Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu

Blok expertů (jako tutorka)

Online vzdělávání: od designu k praxi

DigCompEdu: Technologie ve vzdělávání

 

JARO 2023 – nMgr.

Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu

Literatura, kultura a humanitní vědy

Laboratoř vzdělávacích technologií

Informační systémy ve vzdělávání

Letní škola: mistrovský kurz

 

PODZIM 2023 – nMgr.

Organizace znalostí

Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu

Společnost, technologie a kulturní areál

Informační politika a management

Informační věda: čtenářský přehled

Didaktika a design online vzdělávání

Diplomová práce

Státní závěrečná zkouška

 

Moje četba

Co jsem četla od května 2022 do prosince 2023

Moje diplomová práce

Prezentace k obhajobě diplomové práce