Proč studuju magistra na KISKu? Vezmu to odzadu.

Před KISKem

Prošla jsem kdečím. Humanitními studii na FF ZČU. Poté oborem se truly peculiar názvem Elektronická kultura a sémiotika na FHS UK. A když jsem byla těhotná s prvním synem, řekla jsem si – ať se nenudím – přihlásím se na doktorát na PedF UK. Nenudila jsem se. Během doktorátu se mi narodily tři děti. Krátce po jeho dokončení čtvrté. 

Doktorát jsem dělala v oboru Filosofie. Na pracovišti, na kterém v 60.letech působil Jan Patočka. Prý jen krátce, ale zanechal tu silný odkaz. Katedra občanské výchovy a filosofie má v jeho duchu dodnes silnou fenomenologickou tradici. Během mého studia tu přednášeli třeba Radim Palouš, Ivan Havel, Anna Hogenová, Naděžda Pelcová, Zdeněk Kratochvíl, komeniolog Jan Blahoslav Lášek a další. 

V doktorské práci jsem se zabývala multikulturní výchovou. Mým východiskem byla fenomenologie cizího Bernharda Waldenfelse a filosofie výchovy Jana Patočky. Fenomenologie se mi odtud stala východiskem pro úvahy nejen ve věcech výchovy. 

Nechtěla jsem ale o výchově uvažovat jen teoreticky či jako matka. Stále ještě na mateřské jsem tedy absolvovala kurz celoživotního vzdělávání Učitelství pro 2.stupeň ZŠ a SŠ se specializací na výuku angličtiny.

 

Na KISKu

Profesně se považuji primárně za lektorku ve vzdělávání dospělých. Od roku 2003 on and off učím angličtinu. Převážně dospělé. Chvíli jsem vedla také semináře filosofie na PedF UK či na Literární akademii. Od roku 2020 se zaměřuji na lektorování učitelů a cizojazyčných lektorů v oblasti online výuky, e-learningu a webinářů. 

Velký profesní obrat pro mě znamenal právě rok 2020 a příklon k online vzdělávání. Na jaře 2020 jsem prošla dvěma MOOCy: Teaching English Online od FutureLearn a Digitální kompetence z dílny KISKu. V létě jsem – povzbuzena nově objeveným tématem – napsala pro lektory e-book Digitální výuka cizích jazyků a zanedlouho jsem zorganizovala první ročník konference Učíme jazyky ONLINE.

Od ledna 2021 jsem souběžně s rozvíjející se činností v oblasti online vzdělávání nadšeně naskočila do kurzu celoživotního vzdělávání na KISKu. Rok na to jsem plynule přešla na navazující magisterský obor Informační systémy a knihovnictví

 

Po KISKu

Moje důvody pro studium na KISKu nejsou stejné jako u dvacetiletých studentů. Nestuduji kvůli tomu, abych si našla práci. Jsem ráda na volné noze a jediné místo, kam jsem ochotná se z volné nohy posunout, je akademická sféra. 

Studuji na KISKu, abych byla v obraze. Aby mi neuteklo nic podstatného, čím se zabývá EdTechová komunita. 

Studuji na KISKu, protože tady se nebojí ani inovací, ani poctivých filosofických základů.

Studuji na KISKu, abych si udělala obrázek, kde je v ČR potřeba smysluplné práce EdTech specialistů.

A nakonec, studuji na KISKu, protože v práci online volnonožce mi chybí společenství stejně laděných profesionálů.

 

Proč studujete/učíte na KISKu vy?