Při studiu na KISKu se chci věnovat EdTechu a filosofii informace. Chci si lépe osvojit výkumné i designové metody. A co nejvíce vše uvádět do praxe prostřednictvím konferencí, terénních projektů a dalších příležitostí.

Tady je můj plán.

 

JARO 2022

Informační chování

Angličtina pro informační studia a knihovnictví

Terénní projekt

Účast na konferencích 

Filosofie informace

Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie

Učící se společnost

Kreativní práce s informacemi

 

PODZIM 2022

Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Informační vědy

Literatura, knihovní procesy a trh

Informační politika a management

Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu

Terénní projekt

Pedagogická psychologie pro informační specialisty

 

JARO 2023

Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu

Literatura, kultura a humanitní vědy

Design vzdělávacího procesu

Účast na konferenci

 

PODZIM 2023

Organizace znalostí

Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu

Literatura a kulturní areál

Vzdělávací technologie

Státní závěrečná zkouška