Předmět Informační vědy: čtenářský přeled mi poskytl dostatek času a prostoru pro promýšlení vztahu learning designu, edtechu a informační vědy. 

Články jsem četla touto optikou, chtěla jsem pochopit, jak se to, co dělám v praxi, do praxe dostalo. Zajímala mě filosofická východiska informační vědy, její dějiny a osobnosti, způsob jejich argumentace. 

To všechno jsem díky četbě měla čas promyslet.  

Jsem informační vědkyně ?!

Na KISK jsem se nehlásila kvůli informační vědě, a přesto odtud odcházím s identitou informační vědkyně.

Troufám si to takto říci zejména díky Michalu Lorenzovi a jeho předmětu Informační věda: čtenářský přehled.

Díky za něj!