Jak navrhnout kurz češtiny pro cizince, kteří se možná budou brzy vracet do vlasti? Jak jim pomoci co nejdříve začít mluvit česky, aby se mohli alespoň dočasně zapojit do života v České republice? 

V tomto článku shrnuji svoje zkušenosti, které jsem učinila v posledních čtyřech týdnech se svými studenty češtiny pro cizince.  

 

Nejsem lektorka češtiny

Situace mých studentů se asi příliš neliší od situace řady dalších. Přišli do České republiky, aby zde přestáli válku na Ukrajině. Obdobně ani moje situace nebude příliš odlišná od jiných lektorů. Nejsem lektorka češtiny pro cizince, a přesto češtinu teď učím. 

V čem mám ale výhodu, je zkušenost s navrhováním e-learningu, znalost didaktiky angličtiny a také vazby na skvělé učitele češtiny pro cizince, se kterými můžu návrh tohoto konkrétního kurzu diskutovat. 

Než jsem tedy začala kurz navrhovat, sešla jsem se s Jitkou Pourovou, aby mi pomohla pochopit, co studenti v této situaci řeší. Ujasnila jsem si, že jdu navrhovat dvouměsíční kurz, jehož cílem bude probrat osm témat běžných životních situací. Jitka mi doporučila učebnici Čeština express, která tyto požadavky přesně naplňovala.

 

V učebně a na Whatsappu

Žiju na vesnici, z níž je obtížné dojíždění a ani v tomto případě jsem nechtěla za výukou nikam dojíždět. Svoje služby jsem tedy nabídla vedení naší obce. Obec zajistila organizaci i učebnice. 

Poptávka po kurzu byla velká. Do lekcí, které jsem vypsala na středu ráno, se přihlásilo deset dospělých žen. Dvě ženy předem nahlásily, že budou chodit i se svými předškolními dětmi a jedním školním dítětem. V tom jsem nespatřovala problém, protože pro výuku mám k dispozici místní dvoupatrové komunitní centrum s velkou hernou pro děti. 

Další co jsem při navrhování kurzu zohlednila, byla zpráva, že si ženy hledají práci a možná časem nebudou do kurzu chodit či budou chodit kvůli směnnému provozu jen někdy.

Co mi v té chvíli přišlo jako jediný smysluplný krok, bylo navrhovat kurz jako kombinovaný, tedy jako blended kurz, kdy část výuky bude probíhat v učebně a část prostřednictvím e-learningu. 

Před kurzem jsem zvažovala několik platforem, na nichž by e-learningová část mohla probíhat, např. Whatsapp, Telegram, případně Facebook. Po první hodině a diskuzi se studenty jsem zvolila Whatsapp. 

 

Neumím rusky, studenti nemluví anglicky

Když jsem při konzultaci s Jitkou zmínila, že neumím rusky a studenti nemluví anglicky, překvapilo mě, že to zhodnotila jako výhodu. Po první lekci jsem pochopila, že to pravdu výhoda je. Velkou roli tu ale hraje zvolená učebnice. Čeština express od Lídy Holé v ukrajinské verzi studentům objasní všechno, co se v jednoduché češtině objasnit nedá. 

Lída Holá k učebnici navíc vytvořila obrovským úložiště doprovodných materiálů. To mi umožnilo celkem snadno rozložit práci mezi devadesát minut v lekci a dalších třicet až šedesát minut studia doma. Na jeden týden připadá jedna lekce v učebnici. 

Bylo celkem přirozené, že práce v učebně ve velké míře připadla na nácvik mluvy a správné výslovnosti, okrajově na vysvětlování gramatických pravidel. Lekce v učebně tedy vypadá tak, že chvíli mluvím já – tak jednoduše, jak jen je to možné, aby studenti nejen rozuměli,  ale aby si  věty dovedli také hned osvojit. Poté mluví studenti- ve dvojicích, mezi sebou. V lekcích se nám tedy často objevují výukové techniky jako malovací diktát, rolové hry, drilovací hry a další. Zkrátka cílem je živá lekce, kdy níž studenti nezavřou ústa. 

Na doma do Whatsappu pak studenti dostávají autokorektivní kvízy z dané lekce, vždy také dávám pár cvičení, které vyplňují tužkou do učebnice a výsledek chci nafotit. To funguje skvěle jako zpětná vazba k tomu, co je potřeba příště dovysvětlit, k čemu je potřeba se vrátit. 

Zpětnou vazbu na e-learningovou část většinou dávám až během opakování v lekci následující. 

 

Deadliny a jiné motivátory

Vstupní informace se více méně potvrdili. Do kurzu chodí deset dospělých studentek a připojil se i jedenáctiletý chlapec, jen jednou však přišli všichni naráz. Do docházky jim zasahují směny či výpadky hlídání dětí. Whatsapp ale žije naplno. Zprávy chodí zejména ve čtvrtek, tedy den po lekci v učebně a pak během pondělka, kdy máme stanovený deadline pro odevzdání nafocených stránek. Dle míry porozumění předchozí látce mám pak v úterý čas na přípravu příští prezenční lekce.

 Z jedenácti studentů úkoly pravidelně odevzdává šest. Tři studentky odevzdávají nepravidelně. Dvě studentky Whatsapp čtou, ale úkoly neodevzdávají. Nijak je za to nepranýřuju.  

Co se týče dalších motivátorů, po druhé konzultaci s Jitkou Pourovou plánuji do některé z příštích lekcí zapojit své kamarády z naší vesnice. Buď je do lekce pozvu, nebo zkusím zorganizovat nějaké neformální setkání.

Zvažuji také, zda a jak pokračovat po letních prázdninách. Co ale v pokračovacím kurzu určitě nevynechám, je ještě větší zapojení e-learningu do lekcí.