Personal Learning Enviroment (PLE) neboli osobní vzdělávací prostředí je soubor nástrojů a strategií, které člověku pomáhají kultivovat vědomosti ve svém oboru i mezioborově.

Držet krok se svým oborem, který se neustále vyvíjí. Vyhledávat, třídit a zpracovávat informace. Jednat na základě poznatků. Dělat to efektivně.

Ale také diskutovat, networkovat. Ověřovat si informace. Spolupracovat. To jsou důvody, proč si lidé tvoří osobní vzdělávací prostředí.

Na půdě univerzit se již pár let hovoří o NGDLE (Next Generation Digital Learning Environment), propracovanějším a do jisté míry institucionalizovaném PLE.

Co by v takovém systému nemělo chybět? Jaké nástroje by do něco určitě patřily?

Svůj návrh jsem zpracovala jako konceptuální mapu. Pracuji v něm s modelem pro tvorbu PLE podle Michelle Martin: Gather – Process – Act on Learning (shromažďovat – zpracovávat – jednat na základě poznatků).

Řada těchto nástrojů lze propojit prostřednictvím rozhraní API a webhooků. Prakticky to lze uskutečnit například pomocí rozšíření a integrací přímo nadesignovaných tvůrci aplikací nebo pomocí aplikací třetích stran.

 

Reference:

MALAMED, Connie. Models For Designing Your Personal Learning Environment. https://theelearningcoach.com/elearning2-0/designing-personal-learning-environment [on-line]. 2017.