Sémantický web je takový web, který umožňuje vyhledávání za pomoci přirozeného jazyka. Jedním z pokusů o sémantický web je wolframalpha.com.

Toto je návrh na hodinu angličtiny pro středoškoláky s využitím tohoto webu. Půjde o hodiny s prvky CLIC (Content and Language Integrated Learning), tedy hodinu která kombinuje cílový jazyk s nejazykovým obsahem.

Cíl hodiny: Studenti v cílovém jazyce vyhledají informace o nejvyšších horách na americkém kontinentu. Tyto informace si v cílovém jazyce vymění a ve skupinách zanesou do mapy.

Prerekvizita: Studenti se již seznámili s vyhledávačem wolframalpha.com. Jejich jazykové dovednosti v angličtině jsou na úrovni A2. Znají výrazy jako altitude, peak, is located apod. Umí tvořit superlativ.

Průběh hodiny:

Studenti budou uvedeni do tématu. Dostanou seznam zemí, jejichž nejvyšší hory mají vyhledat a seznam parametrů, které mají o horách zjistit. Studenti dostanou na invididuální vyhledání každý jedné hory 10min.

Studenti vytvoří 4 členné skupiny. Každá skupina dostane část mapy amerického kontinentu a seznam otázek, jež slouží k výměně informací. Společně mají za úkol lokalizovat a zanést do mapy. Diskuze probíhá v cílovém jazyce. (10min)

Typy otázek: Whats your peak called? Where is it located? What`s the altitude? Which one of your peaks is the highest?

Studenti spolužákům odprezentují v cílovém jazyce za pomoci mapy svá zjištění. (15min)

Reflexe učící zkušenosti (5min).

 

Wolframalpha je web, který umožňuje vyhledávání nikoli na základě klíčových slov, nýbrž pomocí dotazů v přirozené řeči. Je ale nedokonalý. Učitel musí předem vědět, co tu vyhledat lze a co už ne. Například nejvyšší hory nejsou problém. Web navíc sdílí strukturovaně jednotlivé parametry nejvyšší hor. Ty se mezi sebou dobře porovnávají.

Fajn je, že propojuje faktografii s angličtinou – to se dobře využívá právě v CLIL hodinách.

Pro takové hodiny se zdá být skvělým vyhledávačem.