Kdo je learning designer?

Learning designer je profese na pomezí vzdělávání a technologií. Jako learning designer máte na starost celý proces od analýzy a pojmenování vzdělávacího problému po jeho řešení.

V anglicky mluvících zemích poměrně běžná profese. V Česku je to trochu jinak.

Podělím se o vlastní zkušenost.

 

Kdo je learning designer v Česku?

Pokud v Česku na potkání povíte, že pracujete jako instruktážní designer, learning designer či learning experience designer, dotyčný nejspíš nebude tušit, o čem mluvíte. A to ani v prostředí největší státní instituce, jež se věnuje vzdělávání dospělých – Národním pedagogickém institutu. V české státní správě mnohem lépe pochodíte s pojmenováním specialista na e-learning. V byznysovém prostředí s označením L&D. Srozumitelní budete také jako lektor či lektor v dalším vzdělávání.

Podle Národní soustavy kvalifikací má lektor obvykle pedagogické vzdělání a možná kurz lektorských dovedností. O learning designu, o technologiích a designovém myšlení tu není řeč. Learning designer je zkrátka trochu napřed. Je to jedno z těch povolání, které současní prvňáci nejspíš budou běžně vykonávat a budou se tímto pojmenováním běžně představovat. My jim k tomu ale nejdřív potřebujeme prošlapat cestu.

Já se obvykle představuji jako designerka online vzdělávání. Zdá se mi to při vysvětlování srozumitelnější. Prostě lidi něco učím a jsou v tom nějak zahrnuté technologie. Samu sebe ale vnímám jako learning designerku. Ten pojem mi dobře zní, má příjemné konotace i rostoucí profesní komunitu.

 

Co dělá learning designer?

A co jako learning designerka dělám? Hodně času trávím tím, že poslouchám cílovou skupinu. To je alfa a omega. Co z poslechu pochopím, snažím se přetvářet ve vzdělávací zkušenost. Pokud se s cílovou skupinou už v tomto bodě zásadně minu, mám smůlu. Vzdělávací zkušenost nikdy nebude ani příjemná, ani užitečná.

A dál? Pak jsem prostě kreativní. To je asi to nejlepší na téhle práci. Jakmile pochopíte, mezi jakými mantinely se pohybujete, můžete si dovolit chrlit nápady a vymýšlet nové způsoby řešení. Právě v napění mezi nasloucháním a kreativitou spočívá jádro práce learning designera. V tom se podle mě liší od všech ostatních výše zmíněných profesí.