Pohybuji se v komunitě jazykových lektorů angličtiny a zaznamenala jsem zájem o aplikaci k tréninku výslovnosti (americké) angličtiny s názvem ELSA.

Jde o mobilní aplikaci, která funguje na bázi rozpoznávání řeči uživatele a vychytávání vad v jeho výslovnosti (americké) angličtiny.

ELSA má několik funkcí. Pomáhá s tréninkem hlásek, slov i celých vět. Nabízí tyto lekce v různém sledu. Porovnává odchylky nejen ve výslovnosti, ale také v přízvuku slovním či větném. Uživatelům dává zpětnou vazbu pomocí barev, procent a nabízí jim správný vzor výslovnosti.

V úvodních lekcích pracuje s rozpoznáváním řeči na úrovni jednotlivých hlásek. Uživatele vede postupně od nejsnazších po nejsložitější hlásky. Úspěch či neúspěch uživatele zobrazí pomocí barev. Slovo „random“ tak může mít oranžové „r“, protože se uživateli nepodařilo vyslovit zcela správně, červené „a“, protože tam mu to ujelo opravdu hodně a zbytek slova zelený jakože ok.

Ve cvičeních na slovní či větný přízvuk pracuje s porozuměním řeči na úrovni slov a vět. Uživatele nehodnotí barvami, nýbrž procenty, čím vyšší procento, tím více uživatel zní jako native speaker.

Já osobně jsem u aplikace dlouho nevydržela, protože mi cvičení přišla hodně stereotypní. Také jsem postrádala fyzickou složku – tedy vysvětlení, jak nastavit mluvidla, aby zvuk vyšel správně. Elsu jsem proto po třech měsících vyměnila za Sandru, americkou herečku žijící v Praze. Ta Elsiny nedostatky rychle pokryla.

Elsa může být užitečná jako speech assistant pro lidi se silným přízvukem. Menší význam má podle mého názoru pro drobné dolaďování vad v anglické výslovnosti.