Přednáška k tomuto předmětu jsem vyposlechla poctivě všechny, neboŤ byly velmi poutavé. Zejména pak doc. Kyloušek a jeho filosofické vhledy mě velmi zaujaly.

Zde jsou mé poznámky z přednášek.