Pokud bychom měli v současné době mluvit o trendech ve vzdělávání, určitě bychom neměli vynechat pojem microlearning a MOOC.

Co je microlearning? Co je MOOC? A co mají tyto dva pojmy společného? Na to se podíváme v tomto článku.

Microlearning je strategie, která se v současné době uplatňuje při tvorbě vzdělávacího obsahu v e-learningu. Obsah je rozkouskován na učební mikro jednotky, pro něž je charakteristické, že jsou velmi krátké. Obvykle netrvají déle než pár minut. Často mají audiovizuální podobu (tedy zejména se uskutečňují prostřednictvím videí). A jsou orientované na získání konkrétních dovedností.

Pokud bychom chtěli microlearning poznat v praxi, nemusíme chodit daleko. Prakticky všechny e-learningové portály včetně Seduo.cz či Naučmese.cz jsou založené na microlearningu.

Z hlediska uživatele jde o velmi příjemný model. Máte 5 minut pauzu na kávu? Šup do kurzu, který vás naučí, jak lépe využívat váš Google kalendář. Čekáte ve frontě v supermarketu? Pojďte si pustit jednu lekci anglické gramatiky od Broni Sobotky.

Kritikové microlearningu tvrdí, že se jejich tvůrci příliš přizpůsobují kultuře distrakce a nepozornosti. Ze studií k tomuto tématu však vyplývá, že microlearing funguje, protože je zkrátka velmi efektivní.

Prvky microlearningu využívá i typ e-learningových kurzů zvaný MOOC (Massive Open Online Course). MOOC vznikl na půdě univerzit a stále je s univerzitami nejčastěji spojován.

Akademici v rámci MOOCů kurátorsky vybírají obsah, který rozkouskují na mikro jednotky. Každé jednotce přidělí jeden konkrétní výukový cíl. Tyto jednotky jsou realizovány buď jako videa, která akademici sami natáčejí či prostřednictvím odkazů na články či videa, která pro účely kurzu vyhledávají na webu. Svou kurátorskou sbírku poté opatří komentáři, jež dodávají jednotlivým mikro jednotkám konkrétní perspektivu či fungují jako pojítko.

MOOCs jsou oproti microlearningovým kurzům ve stylu Naučmese.cz specifické několika důležitými body. 1) V MOOCs je od začátku do konce snaha o komunitní učení. V rámci MOOCs tedy vznikají fóra a sítě a jednotliví účastníci jsou v průběhu kurzu různými způsoby vyzýváni, aby se do nich zapojili. 2) MOOCs má formálnější povahu. Vzniká na půdě univerzit, často lze za jejich absolvování získat univerzitní kredity. Někdy lze kombinací několika MOOCů a doplňkových kurzů na univerzitě získat kompletní univerzitní vzdělání.

Jak microlearning, tak MOOCs mají však mnoho společného. 1) Nabízejí kratičké učební jednotky, 2) každá jednotka má jeden jasně formulovaný výukový cíl, 3) jsou vytvářené tak, aby byly přístupné i z fronty v supermarketu, 4) jsou interaktivní (pokud ne prostřednictvím diskuzní fór, tak alespoň prostřednictvím autokorektivních kvízů) a v neposlední řadě 5) je jejich obsah pro studenty relevantní (tvůrci reagují na to, co studenti opravdu potřebují).

Použité zdroje:

  1. Top 10 Microlearning Trends in 2019. YouTube [online]. [cit. 2021–04–14]. Dostupné z: https://youtu.be/voAfBqhm7jI
  2. MOOCs and Microlearning: How They Work Together. elmlearning.com [online]. [cit. 2021–04–14]. Dostupné z: https://elmlearning.com/moocs-and-microlearning/
  3. Microlearning a jeho využití ve vzdělávání. pavellorenc.cz [online]. [cit. 2021–04–14]. Dostupné z: https://pavellorenc.cz/microlearning-vyuziti-ve-vzdelavani/
  4. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Vydání druhé, přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978–80–210–9233–4.