Konektivismus je teorie učení, která říká, že učení nemůže být promýšleno pouze na úrovni jednotlivce, ale vždy zároveň také na úrovni sítí. Podle této teorie se studenti učí nejlépe, když jsou instruováni, aby se obratně pohybovali po různých sítích, včetně těch digitálních.

George Siemens, jenž je jedním z autorů této teorie, ve svém TED Talku nastiňuje pozadí vzniku konektivismu, když vypráví o svém dětství. Narodil se v roce 1970 a vyrostl v chudé části Mexika, v komunitě, v níž nebyla pořádně zavedena elektřina, nebyly zde ani asfaltové cesty a jediným spojením se světem byl traktor.

Siemens vypráví o tom, jak se tvořilo vědění v takové komunitě. Člověk byl závislý na informacích, které získal večer u stolu při posezení se sousedy. Vypráví, že toto vědění bylo mnohdy výsledkem pověr, polopravd, obav či rozhodnutí jednotlivých členů komunity.

Když pak přišel do Kanady na studia, jak říká, bylo skvělé se dostat k relevantním informacím. Velmi jej však překvapilo odpojení od společenské roviny učení. Zde začal prvně promýšlet, jaký je vztah vědění jednotlivce a vědění širší komunity.

Konektivismus jako teorie reaguje na dosavadní teorie učení, jako je behaviorismus, kognitivismus a konstruktivismus. Spatřuje v nich omezení v otázce vědění jednotlivce a široké komunity, jež tyto teorie de facto vůbec neřeší.

Siemens ve své knize Knowing Knowledge píše: “Knowledge rests in the individual and resides in the collective.” Rest se dá přeložit ve smyslu: oddychuje, odpočívá, je v klidu. Reside naproti tomu znamená: bydlí, přebývá, spočívá.

A dále v knize píše: “I am a node on my own network. I can only see and think from where I exist. If I move I lose the initial perspective.” V překladu autorky tohoto článku: “Jsem uzlem na vlastní síti. Dokážu vidět a myslet pouze z pozice své existence. Pokud se pohnu, ztratím svou původní perspektivu.”

Siemens tu promýšlí vědění z hlediska intencionality, tedy zaměřenosti vědomí, čímž navazuje na tradici fenomenologické filosofie. Učení chápe jako sociální činnost, v níž jednotlivec závisí na druhých a zároveň je za druhé spoluzodpovědný.

Říká se, že teorie konektivismu přímo ovlivnila vznik kurzů MOOC (Massive Open Online Courses), jejichž primární myšlenkou bylo přinášet vědění i těm, kteří k vědění mají ztížený přístup, ať už geograficky či sociálně.

Konektivismus má řadu kritiků, kteří Siemensovi a jeho příznivcům vyčítají nedostatek empirického výzkumu, jenž by teorii podložil. Někteří kritici jsou předvědčeni, že teorie konektivismu vnáší do vzdělávání chaos.

Jisté je, že Siemens z vlastní zkušenosti dobře rozumí jak problematice vědění omezeného konkrétními podmínkami jednotlivce, tak sociálnímu aspektu učení.

Použíté zdroje:

  1. SIEMENS, George. Knowing Knowledge [online]. [cit. 2021–04–14]. Dostupné z: https://archive.org/details/KnowingKnowledge/mode/2up
  2. TEDxNYED — George Siemens — 03/06/10. YouTube [online]. [cit. 2021–04–14]. Dostupné z: https://youtu.be/4BH-uLO6ovI
  3. Five Minutes On Connectivism. Steven Downes. YouTube [online]. [cit. 2021–04–14]. Dostupné z: https://youtu.be/obokyuibtec