Tato esej otevírá témata empatie, péče a role ženy ve společnosti.

Esej vzniká v reakci na debatu k ženské otázce, která se rozvinula posledních dvacet minut předmětu Filosofie informace na jaře 2022 a týkala se počtu žen v univerzitním vzdělávání.

Všichni tři (skvělí) přednášející by rádi viděli více žen na půdě univerzity. Vnímají ale řadu překážek, zejména tyto:

● není dobře nastavená sociální politika státu

● existuje platová propast mezi ženami a muži

● instituce nevytvářejí spravedlivé podmínky pro ženy a muže

Jako matka čtyř dětí, s kterými jsem byla víc než deset let doma, vnímám toto téma poněkud jinak. Vnímám, že důležitým fenoménem v této debatě nejsou velká politická témata, nýbrž témata jako výměna informací, naslouchání a péče. V této eseji bych svůj pohled ráda vyargumentovala.