Generation X, Generation Y, Generation Z, ale třeba také Baby Boomers, Millennials, Net Generation či Generation Next, to jsou pojmy, které v posledních letech běžně používají lidé na sociálních sítích, ale také novináři, politici či akademici. Odkud se ale tyto pojmy vzaly? A co vlastně ve skutečnosti označují?

Když jsem začala po definici těchto pojmů pátrat, různé zdroje opakovaně odkazovaly na knihy Dona Tapscotta, kanadského podnikatele, jenž o sobě na svém webu říká, že je “one of the world’s leading authorities on the impact of technology on business and society”. To mě začalo zajímat. Po trochu větším průzkumu jsem si přes Amazon koupila a do svého Kindlu stáhla jeho knihu Grown Up Digital.

Kniha je uvedena popisem výzkumu s názvem “The Net Generation: A Strategic Investigation”. Tento průzkum, který inicioval právě Tapscott, probíhal v letech 2006–2008, stál 4 miliony dolarů a byl financován velkými společnostmi, jako například Sony, Nokia, Mastercard, FedEx, ScotiaBank a asi desítkou dalších. Zadáním projektu bylo prozkoumat chování lidí narozených mezi lety 1977–1997, kontrolními skupinami pak byli lidé mladší a starší. Pro potřeby výzkumu byly tyto skupiny označeny pojmy Baby Boomers, Gen Xers, Net Geners a Generation Next.

Později v knize Tapscott tyto pojmy zasazuje do kontextu amerických dějin a vysvětluje jejich vznik:

Baby Boomers: Lidé narození v letech 1946–64 jsou podle Tascotta v USA běžně označování jako Baby Boomers. Jde o pojmenování trendu, který lze vysledovat z demografických údajů. V této době se v USA objektivně narodilo o stovky tisíc dětí víc než v letech předchozích a následujících. Dětem této generace — kteří se rodili zhruba s 30letým odstupem — se pak v USA také někdy říká Baby Boom Echo.

Gen X: Tak se podle Tascotta označuje generace lidí narozených v letech 1965–76. Jde opět o výsek z tabulky demografického vývoje v USA. V této době došlo totiž po poválečním baby boomu k dramatickému poklesu porodnosti o 15%. Pro pojmenování této generace se proto někdy používá termín Baby Bust (bust = krach, spád), více se však vžil pojmu vypůjčený z názvu románu Douglase Couplanda, Generation X.

Gen Y, Net Gen, Millennials či Baby Boom Echo: Těmito pojmy je podle Tapscotta pojmenována generace dětí poválečných baby boomers, narozených v letech 1977–1997. Gen Y je pojem, který — jak se zdá — zavedl právě Tapscottův tým. Rozhodli se pro zjednodušení navázat na vžitý termín Generation X a kreativně jej zapracovat do pojmenování dalších skupin. Termín Millennials se podle Tapscotta vžil kvůli přelomu tisíciletí, on se jej ale do výzkumu rozhodl nezařadit. Naopak se kloní k termínu Net Generation, který také stojí v názvu celého obřího výzkumu. Pojem zřejmě rovněž pochází přímo od Tapscottova týmu.

Gen Z či Generation Next: Tyto pojmy pak figurují v Tapscottově výzkumu jako názvy pro kontrolní skupinu lidí narozených v letech 1998 — začátek výzkumu. V průběhu loňského roku, kdy jsem hodně poslouchala americké podcasty z prostředí školního a univerzitního vzdělávání, se mi zdá, že se podstatně lépe uchytil pojem Gen Z (americká angličtina jej vyslovuje [ʤɛn zi]). Rovněž se zdá, že pod tento pojem se vejde také generace dětí narozených v desátých letech 21.století.

Pokud projdete Wikipedii, zjistíte, že pojmů popisujících současné mladé lidi se najde podstatně více. Je dobré si vždy uvědomit, odkud pocházejí, jak vnikly a také na jaký výsek lidské kultury reagují.

Použité zdroje:

Tapscott, D. Grown Up Digital. McGraw-Hill Education. 2008. ISBN0071508635.

Gen X
Gen Y
Gen Z
Baby Boomers