Poslední dva semestry, co jsem začala pracovat pro NPI, kdo vlastně jsem. Learning designerka, informační vědkyně, nebo kdo? 

Dala jsem si celý rok na to najít odpověď. Začala jsem se setkávat s learning designery, hodně o tom debatovala s kolegy a kolegyněmi v práci, také jsem hodně četla. 

Ke konci roku mohu říct, že mám jasněji. Pomohlo mi paradoxně přihlásit se na předmět mimo KISK. Vyjednala jsem si vyjímku pro předmět na Ústavu pedagogických věd, abych mohla studovat pod vedením zkušené learning designerky Veroniky Něničkové. V prezentaci níže ukazuji, co se za mnou v průběhu jejího vedení událo.

Z MU odcházím jako informační vědkyně s přesahem do learning designu. Dokážu říci, kde se tyto dvě oblasti setkávají a kde je naopak dobré je pokládat vedle sebe. Znám techniky jednoho i druhého oboru a dokážu je kombinovat či rozhodnout, která je v kterou chvíli vhodnější. Praktikuji tzv. principled eclecticism, tedy nevyužívám jeden model či jeden přístup, ale přístupy kombinuji, ovšem vždy s vědomím, v jakém teoretickém kontextu se pohybuji, jaké má daná technika příležitosti a rizika. 

Pro předmět Informační věda: čtenářský přehled jsem napsala článek, který se ptá po vztahu learning designu a informační vědy prizmatem paradigmat informační vědy samotné.