V polovině února jsem vedla workshop pro lektory, kteří na Národním pedagogickém institutu ČR školí učitele ve využívání AI. Ukazovala jsem jim tři pilíře learning designu, které jim pomohou navrhnout a vést vlastní školení.

Lektoři jsou sami velmi zkušení učitelé z praxe. Potřebují tedy jen nasměrovat, aby mohli co nejlépe využívat vlastní zkušenost a znalosti z praxe.

Vytvářeli jsme persony ředitele a dvou učitelů. Identifikovali jsme jejich problémy a hledali řešení vhodné pro 90min webinář. Sdíleli jsme dobrou i špatnou praxi, na níž při lektorování narážíme.

Lektorování lektorů je specifické a hodně založené na dialogu. To je také jeden z důvodů, proč ráda vzdělávám právě lektory.