Koncem ledna jsem vedla workshop pro lektory organizace AI dětem. Prováděla jsem je zkušenostě a reflektivně webinářem, aby poznali na vlastní kůži, jaké to je být na druhé straně. 

Mezi tím jsme zvládli vypracovat persony dvou nadšených účastníků a jednoho skeptika. Sdíleli jsme zkušenosti s řešením nejčastějších problémů při webinářích a ukazovali si potenciál okamžité zpětné vazby, ještě něž webinář skončí.

Zprostředkovat osobní zkušenost se ukazuje jako nejvhodnější forma mentorování lektorů v oblasti vedení webinářů.