Knihovny v České republice si pro roky 2021 a 2022 zvolily jako své ústřední téma UDRŽITELNOST

Slovo udržitelnost vás možná už trochu dráždí. Říkáte si, další buzzword bez hlubšího významu

V podcastu se tedy primárně pokusíme slovo udržitelnost naplnit obsahem.

Krom jiného se dozvíte, že v pojetí našich knihoven jde ochrana životního prostředí ruku v ruce s ochranou demokratických hodnot.

 

Zdroje:

Megatrendy a velké společenské výzvy významné pro ČR [online]. In: 2021. [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1vMS_FvgG7MWqR5el9PfowzZ4y95EFFEU/view

Transforming the World: Agenda for Sustainable Development [online]. In: 2015. [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

Udržitelná praxe pro knihovny [online]. In: . 2020 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: https://trello.com/c/g2Bjc5qP/4-udr%C5%BEiteln%C3%A1-praxe-pro-knihovny

Udržitelnost v knihovnách [online]. 2020 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: https://udrzitelna.knihovna.cz/