Reakce na covid v oblasti vzdělávání, zdá se, budou mít teprve boom. Jedním z fenoménů, který lze však pozorovat již nyní, je vznik expedičních škol.

Loni v září první takovou školu pro 4.-9.třídu otevřela společnost Scio. Expediční Scioškola je postavena na konceptu 3 týdny online výuky a 1 týden celá třída někde spolu na expedici. Expedice — podle webových stránek této Scioškoly — může proběhnout v přírodě, v horách, ale také ve městě apod. 3 týdny online výuky jsou pojaté jako příprava na expedici a její následná reflexe. Expediční Scioškola je z hlediska platné legislativy v režimu experimentu, avšak jak uvádí na webu společnost Scio, školská inspekce tento experiment “opakovaně označila za inspirativní”.

Expediční Scioškole, jak se zdá, se poměrně daří, neboť od letošního září spouští společnost Scio také Expediční střední Scioškolu.

Podobným směrem se pak rozhodli vydat i další inovativní školy v ČR. Do experimentu se přihlásila například Základní škola Heřmánek.

Využívání expedic v rámci vyučování není nový koncept. V České republice jej má propracovaný například Gymnázium Přírodní škola, které na výzkumných expedicích tráví vždy 6–8 týdnů v rámci školního roku. Využívá přitom skutečně prvky vědecké práce včetně předem zpracovaných metodik pro práci v terénu i pro vyhodnocování výsledků.

Co je v rámci expediční školy nové, je právě to propojení online výuky (v domácím prostředí žáků) a pravidelných výjezdů do přírody.

Z webových stránek společnosti Scio není zřejmé, zda i Scioškoly využívají na svých expedicích základní metody vědecké práce. Uvádí zde pouze, že škola klade důraz na “dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti” a na “vnitřní motivaci k učení”.

Ať tak či tak, v každém případě je zajímavé pozorovat ten příklon k zážitkové pedagogice. Z rozhovorů s učiteli, které jsem měla možnost vést, z přednášek projektu Učíme online či Učitel naživo, zdá se, lze pozorovat tuto tendenci.

Součástí zážitkové pedagogiky přitom není pouze zážitek samotný. Integrální částí zážitkové pedagogiky v tradici Johna Deweye a jeho následovníků je také reflexe výukové zkušenosti a sebereflexe.

Expediční Scioškola chce využít 3 online týdnů pro kultivaci vědomostí, dovedností a kompetencí žáků prostřednictvím praktické přípravy na expedici a prostřednictvím reflexe zažitého.

Ať už tento experiment dopadne jakkoli, myslím, že příklon k reflexi a sebereflexi ve vzdělávání dětí bude možné pozorovat i nadále. A možná to bude jeden z velkých plodů coronavirové krize.